Shop

Đường rừng
30 Tháng Mười Một, 2015
Tranh đá quý- Bác Hồ
30 Tháng Mười Một, 2015
Hiển thị tất cả

Tranh đá quý- Bác Hồ đọc báo


Mô tả

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) là một nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20, một chiến sỹ cộng sản quốc tế. Bác là người viết và đọc bảnTuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tạiquảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Là một lãnh tụ được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của bác được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của ông được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của Bác được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ,và được in ở hầu hết mệnh giá đồng tiền Việt Nam. Bác được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa Việt Nam.Bác đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp. Người cha già của dân tộc đã được tạp chí Times bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.

Với ý nghĩa và tầm ảnh hưởng đó, Ngocthach.vn đã làm bức tranh đá quý về Bác với bàn tay của các nghệ nhân giỏi.