Bát tụ bảo ( thạch anh tím ) 1
16 Tháng Mười Một, 2015
Bát Ngọc
16 Tháng Mười Một, 2015
Hiển thị tất cả

Bát Tụ Bảo 1


Mô tả

Bát tụ bảo được hình thành sau sự biến đổi hàng ngàn năm của trái đất, nó đã hút tinh khí của trời đất nên khi ta sở hữu nó đồng nghĩa với việc mang linh khí của trời đất vào trong gia đình.