Shop

ĐÁ TOURMALINE
16 Tháng Mười Một, 2015
Bát Tụ Bảo 1
16 Tháng Mười Một, 2015
Hiển thị tất cả

Bát tụ bảo ( thạch anh tím ) 1


Mô tả

Bát tụ bảo – Ngọc trong Đá! (Đá tự nhiên).

Các bát chứa đầy ngọc bên trong tượng trưng sự no đủ, giàu có, tích trữ nhiều của cải, vàng bạc, châu báu trong nhà.
Đặt quay ra cửa giống miệng Rồng để hút vượng khí bốn phương về cho gia chủ.
Là Linh vật CÁT TƯỜNG