Chữ Thư Trí
1 Tháng Mười Hai, 2015
Bát hoa
1 Tháng Mười Hai, 2015
Hiển thị tất cả

Chữ tín


Danh mục: .
Mô tả

Quân tử là người tài đức, có thể dạy dỗ, làm mẫu mực cho mọi người và có thể lãnh đạo xã hội. Một đất nước càng có nhiều người quân tử, đất nước ấy càng thịnh vượng, an lạc. Vì thế, những người gia nhập Khổng môn đều phải phấn đấu học tập để trở nên người quân tử. Người quân tử có nhiều đức tính, trong đó Tín là một đức quan trọng.

 

Chữ Tín nghĩa là niềm tin, là giữ điều hẹn ước, kết hợp bởi bộ “Nhân” và chữ “Ngôn” ; hội ý rằng người có đức tín thì lời nói của người ấy phù hợp với hành vi, nói sao làm vậy, để tạo niềm tin nơi người khác. Ca dao Việt Nam có câu:

 

Nói lời phải giữ lấy lời,

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.