Phật Di Lặc
2 Tháng Mười Hai, 2015
Phật Di Lặc Saphia bọc vàng 1
2 Tháng Mười Hai, 2015
Hiển thị tất cả
Mô tả

Ý Nghĩa phong thủy Đeo trang sức Phật Bà
Trong một gia đình về thông thường thì người Nam chủ Ngoại mà Nữ chủ Nội.
Ra ngoài bôn ba nhiều là Nam nhân, ở bên ngoài đối đầu với nhiều khó khăn, ngậm đắng nuốt cay, tai họa dễ phát sinh, mà Quán Thế Âm Bồ Tát tức là vị Bồ Tát “Cứu Khổ Cứu Nạn” nên khi người Nam đeo Ngọc Bội hoặc trang sức hình Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ có được sự hỗ trợ giúp đỡ cấp kỳ.

Gặp Hung Hóa Cát, Gặp Nạn Hóa Lành. Đeo Ngọc Bội hoặc trang sức cũng có tác dụng cảnh tỉnh nhắc nhở, để mỗi khi người Nam có việc nóng nảy thì thấy đó mà nhẫn nhịn, cầu hòa làm quý. Bởi Quán Thế Âm Bồ Tát chính là Từ Bi Nhu Hòa.